Artykuły BHP

Bezpieczni w czasie pracy

Bezpieczni w czasie pracy

Wiele uwagi poświęca się współcześnie efektywności pracowników. Zwłaszcza pracodawcy są tym aspektem zatrudnienia szczególnie zainteresowani. Jednak ważne jest także to, by każdy człowiek pracujący w danym miejscu był bezpieczny. W przeciwnym razie trudno mówić o jakiejkolwiek wydajności, nie mówiąc już o zadowoleniu z pracy czy jej widocznych efektach. Za utrzymanie standardów związanych z bezpieczeństwem w firmie odpowiada specjalista do spraw BHP. Wbrew pozorom nie trzeba jednak tworzyć osobnego stanowiska dla osoby, posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Takie obowiązki może natomiast wziąć na siebie właściciel firmy. Taki scenariusz ma miejsce w wielu mniejszych przedsiębiorstwach. Warto przy okazji podkreślić, że przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązują jedynie te podmioty, które zatrudniają pracowników. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie są nimi objęci. Natomiast za BHP w danej firmie może również odpowiadać konkretny pracownik. Trzeba jednak mieć na uwadze konieczność jego przygotowania, wyposażenia go w wiedzę, jak również systematycznego doszkalania. Czasami bardziej opłaca się zatrudnienie zewnętrznego wykonawcy. Na polskim rynku działają firmy specjalizujące się w przygotowywaniu pracowników do wykonywania określonych obowiązków i dbające o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Opcji jest zatem wiele, każdy pracodawca powinien natomiast szukać tej najlepszej z własnego punktu widzenia. Żaden właściciel firmy nie uniknie jednak obowiązku zadbania o możliwie najwyższe standardy w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie. Część przepisów jest wspólna bez względu na charakter prowadzonej działalności. Inne obejmują bardziej sprecyzowane wymogi, stawiane w konkretnych branżach. Im więcej potencjalnych niebezpieczeństw, związanych z wykonywaniem konkretnej pracy, tym zapewne liczniejsze będą obowiązki pracodawcy. Materiały zabezpieczające zdrowie i życie pracowników to podstawa. Co więcej, zadaniem pracodawcy jest ponoszenie kosztów wszystkich środków bezpieczeństwa. Jego podwładni powinni mieć do nich swobodny dostęp, a co więcej muszą mieć prawo do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli takie zaistnieją, wówczas przepisy BHP nakładają na właściciela firmy obowiązek niezwłocznego ich usunięcia. Tyle podstawowej teorii. Rzeczywistość bywa niestety daleka od ideału. Najczęściej o nieprawidłowościach społeczeństwo oraz przedstawiciele władz dowiadują się w sytuacji wypadku. Takim najgorszym scenariuszom zapobiec mają kontrole.

Leave a Comment