Narzędzia spawalnicze

Przestrzeganie bezpieczeństwa w pracy

Przestrzeganie bezpieczeństwa w pracy

Istnieje wiele prac, które mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne pozwolenia czy uprawnienia, a także z odpowiednim sprzętem posiadającym stosowne atesty spełniania wymogów BHP. Szczególnie w przemyśle budowlanym zasady BHP mają ogromne zastosowanie i wielkie znaczenie, albowiem na przeciętnym placu budowy funkcjonuje kilkunastu do kilkuset pracowników fizycznych, z których ogromna część wykorzystuje w swojej pracy różne mechaniczne i automatyczne maszyny oraz urządzenia, które niewłaściwie wykorzystywane stanowią zagrożenie dla nich samych oraz dla kolegów po fachu przebywających na placu budowy. Niektóre sprzęty niosą mniejsze zagrożenie, jak chociażby szlifierka czy wiertarka – chociaż naturalnie i przy nich trzeba zachować stosowne zasady postępowania i dbać o stan techniczny dysponowanego urządzenia. Inne natomiast wymagają stałego stosowania odpowiednich elementów odzieży ochronnej, jak maska spawalnicza, która jest obowiązkowym wyposażeniem na stanowisku pracy spawacza. Taka maska spawalnicza nie jest dobrowolna – powinna ona być stale noszona w miejscu pracy, w którym dochodzi do spawania i nie ma od tego stanu rzeczy żadnych odstępstw. Oczywiście nie jest tajemnicą dla nikogo, kto kiedykolwiek pracował w dużej hali produkcyjnej czy na świeżym powietrzu, na placu budowy, że wiele osób uwierają nie tylko takie rzeczy jak maska spawalnicza, która faktycznie jest ciężka i nieporęczna – ale niektórzy pracownicy fizyczni mają nawet problem z tym, aby dostosować się do przepisu nakazującego stałe posiadanie zabezpieczenia w postaci kasku na głowie.

Niestety niestosowanie się do przepisów BHP bardzo często, co dowodzą rozmaite kontrole przeprowadzane w tym zakresie przez stosowne instytucje jak nadzór budowlany czy inspektorat pracy, nie wynika z braków sprzętowych czy oszczędności pracodawcy. Okazuje się bowiem, że często maska spawalnicza lub kask nie jest noszony przez pracowników, którzy mają ten sprzęt wydany na swoje indywidualne wyposażenie i faktycznie posiadają wszystkie środki ochronne wymagane przez BHP na konkretnym stanowisku pracy. Niechęć do ich zakładania i stosowania bierze się raczej z głęboko zakorzenionej w ludzkie naturze wierze, że zagrożenia będą omijały nas szerokim łukiem, a złe rzeczy i wypadki przy pracy przytrafiają się tylko innym osobom. Faktem jest jednak, że taka profesjonalna ochronna maska spawalnicza ma za zadanie nie tylko ochronić spawacza przed ewentualnym dostaniem się żaru do jego oka. Naturalnie wszelkie iskry i elementy spalania w procesie spawania mogą wraz z dymem, energią kinetyczną i termiczną, bardzo poważnie uszkodzić oko spawacza i może to być proces niesamowicie dynamiczny, szybki i niespodziewane. Ale taka maska spawalnicza chroni jednak również przed negatywnym skutkiem długotrwałego przebywania przy spawalnicy.

Nawet jeśli przez długie lata wpatrywania się w spawalnicę spawacza nigdy nie będzie miał wypadku skutkującego natychmiastowych uszkodzeniem gałki ocznej – z całą pewnością ostrość jego widzenia, a także inne parametry wzrokowe, będą ulegały regularnemu pogorszeniu. Światło spawania jest bardzo niekorzystnym elementem w tej uciążliwej pracy i ma bardzo zły wpływ na stan zdrowia osób długotrwale związanych z tym zawodem, więc tylko regularnie zakładana i stale noszona w strefie spawania maska spawalnicza jest w stanie skutecznie uchronić osoby zatrudnione w tym fachu przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Ani pracownikom, ani tym bardziej pracodawcom, nie powinno zależeć na zwielokrotnianiu niekorzystnych efektów i tak trudnej i męczącej fizycznie pracy.

 

Leave a Comment