Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe


Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej działce obwarowane jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej wycinka drzew kraków 2022 nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Tagi dla artykułu

usługi